Skicka en ansökan

Hur kösystemet, intagning och ansökan fungerar hittar du under ansökningssidan. Du är givetvis välkommen att höra av dig med frågor!

F-5

Jag, du och vi är lika viktiga. Låt oss lära av varandra. Fria val och styrda aktiviteter. Balans. Våga växa i ro.
På plan 2 huserar årskurs F-5 tillsammans med sina lärare och man delar även lokalerna med fritids. I dessa klasser finns det 150 elever. 11 pedagoger är knutna till denna verksamhet. Förskolegruppen har en alldeles egen korridor, med många roliga lekrum som komplement till sitt klassrum. Här får de möjlighet att i lugn och ro växa in i skollivet.

Årskurs F-5 arbetar i flera olika konstellationer - ibland i sin egen klass, ibland i två-årscykler (F-1, 2-3 och 4-5) och ibland i tvärgrupper F-5. Vi arbetar efter en läsårsplanering, där varje klass baskurser varvas med temaperioder. Varje läsår har vi också en skolövergripande temavecka för årskurs F-9.


Vi läser engelska redan från årskurs F och vi börjar med slöjd i årskurs 4. Vi har en bild- och musikpedagog samt två idrottspedagoger knutna till vår undervisning. Detta möjliggör halvklassundervisning från år 2. I årskurs F-1 finns det två pedagoger på heltid i vardera klass. Vår specialpedagog Anette arbetar med stöd på grupp- eller individnivå.

Träffa lärarna
i årskurs F-5

Småbarnsföräldrar, blivande pensionärer, vegeterianer och köttälskare. Hos oss arbetar en härlig blandning av människor.

Svettpärlan
Högholmen, 371 54 Karlskrona 
skolan@svettparlan.se Tel 0455-618801